Flows introduktion

At kaste sig ud flows er noget du skal begynde på, når du er komfortabel med formularerne i os2forms og har mindst en håndfuld formularer i drift.

Flow giver en mulighed for at have flere parter inde over indsamlingen af data. Fx hvis et forælder og et barn skal acceptere et praktikforløb eller hvis en medarbejder skal validere at en formular en borger har udfyldt er udfyldt tilstrækkeligt til at det kan sendes til sagsbehandling.

OS2forms med flow er IKKE et ESDH, og du skal derfor altid huske at data ikke må bo i OS2forms.

Flows kræver rettighed som flow-designer og findes i menupunkt "flows". Hvis du ikke kan se menupunktet, skal du have adgang før du kan lave flows.