Hvordan får jeg logs for hver besvarelse på handlers?

Spørgsmål
Faggruppe: IT
Projektleder, ITK, Aarhus Kommune
17-01-2023
Spørgsmål

Hvordan får jeg logs for hver besvarelse på handlers?

Svar

Projektleder, ITK, Aarhus Kommune
17-01-2023

 

Som administrator /Site-admin kan man på denne side [site]/da/admin/structure/webform/config/submissions aktivere dette punkt.

 

 

[[{"fid":"265","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Logs aktivering","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Logs aktivering"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Logs aktivering","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Logs aktivering"}},"attributes":{"alt":"Logs aktivering","title":"Logs aktivering","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Så kommer der på Besvarelses/submission-siden følgende to muligheder for at se logs.


1) Via undermenuen, er det muligt at klikke på "Log" og se alle formularens besværelse-/submission-logs.

[[{"fid":"266","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

2) via Handlinger (vist som nedenfor) for den enkelte besvarelse/submission, er det muligt at klikke på pilen og vælge "Log". Her ser du så kun logs for den enkelte besvarelse/submission.
[[{"fid":"267","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Rediger submission hanlding","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Rediger submission handling"},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Rediger submission hanlding","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Rediger submission handling"}},"attributes":{"alt":"Rediger submission hanlding","title":"Rediger submission handling","class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

[[{"fid":"268","view_mode":"teaser","fields":{"format":"teaser","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Logs tabel","field_file_image_title_text[und][0][value]":"logs tabel"},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"teaser","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Logs tabel","field_file_image_title_text[und][0][value]":"logs tabel"}},"attributes":{"alt":"Logs tabel","title":"logs tabel","class":"media-element file-teaser","data-delta":"4"}}]]