Hvis du ønsker at få logget hvordan dine submissionss handlers virker, kan det indstilles i drupal med en standard indstilling.

Konfiguration, for at det virker

Trin Handling
1 Programmør: Find config/sync/webform.settings.yml og sæt: default_submission_log: true
 
2 Admin/Site admin: Gå til Webform => Indstillinger => Besvarelser ([site]da/admin/structure/webform/config/submissions)

Vælg: Log all submission events for all webforms

Tryk gem. 

 

 

Find som redaktør

Trin Handling Illustration
1 Find din formular  
2 Vælg Besvarelser  
3 Vælg Logs ([site]da/admin/structure/webform/manage/[form]/results/log)  
4 Her kan du se dels at submissions er blevet gemt samt hvilke handlere der er aktiveret og hvordan det er gået.   
5    
Forfatter: Pernille Thorsen, Aarhus Kommune