Man kan fx bruge variabler til at kunne oprette formular-værdier som skal afgøre hvordan flowet skal virke. 

Opret variabel på Flow skabelon

Trin Handling Illustration
1 Gå ind i det Flow du ønsker skal bruge variabel  
2 Klik "redigér skabelon"
Flow Rediger skabelon
3 Udfold "Variable"  
4 Opret ny variabel ved at give den et navn og en værdi, fx. min_var og "0"

Det er en god idé at give din variabel en værdi, så du kan se om den bliver overskrevet eller der aldrig sker noget med den.
Opret variabel
5 Gem  

 

Opret variabel i flow

Trin Handling Illustration
1 Du står på Flowet og klikker "tilføj opgave"
Flow tilføj opgave
2 Navngiv opgaven, fx var og vælg typen "definér variabel".

Klik "Opret opgave"
Opret opgave variabel
3 Herefter skal opgaven opsættes, ved at klikke på de tre streger (se pilen) og derefter "Rediger opgave"
Flow opgave rediger
4

Vælg din variabel i "Choose the variable" og vælg hvordan variablen skal sættes.

Hardcoded Value: En fast værdi

Add or Substract a Value: Mulighed for at regne værdi ud

By function: Mulighed for at hente fra systemet eller fra en formular.

Opret variabel opgave
5

Hvis du vil hente en værdi fra en tidligere formular, skal du vælge "by Function..." og skrive: 

maestro_webform_spv_fetch_submission_value:submission,[element-nøgle]

NB: Hvis variablen defineres efter 2. formular og der bruges webform-inherit, vil "submission" skulle ændres til den defineret submission på den formular variablen laves ud fra.

maestro_webform_spv_fetch_submission_value:[unique identifier for submission],[element-nøgle]

Fx.
maestro_webform_spv_fetch_submission_value:submission2,leder_email

variabel definering ved hent fra formular
Forfatter: Pernille Thorsen, Aarhus Kommune